دانلود فایل


بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی )مورد مطالعه کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 ) - دانلود فایلدانلود فایل بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی )مورد مطالعه کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 )

دانلود فایل بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی )مورد مطالعه کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 ) هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی می باشد . جامعه اماری تحقیق حاضر کلیه
کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 به تعداد 200 نفر می باشد که طبق فرمول کوکران
تعداد نمونه آماری برابر با 127 نفر انتخاب شد . روش پژوهش توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است . –
برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری خدمتگزار قلی پور و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن استفاده شد
. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید اساتید مدیریت رسید همچنین پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه رهبری اخلاقی 88 / 0 و پرسشنامه تعهد سازمانی 85 / 0 بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار pls-2
تجزیه و تحلیل شد . نتایج حاصل نشان داد که رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان
تربت حیدریه تاثیر معناداری دارد همچنین رهبری اخلاقی بر تعهد مستمر ، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی کارکنان
تاثیر گذار می باشد .
کلید واژه ها :
رهبری خدمتگزار ، تعهد سازمانی ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاری ، تعهد عاطفی


بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی )مورد مطالعه کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 )


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی کارکنان

... با تعهد سازمانی کارکنان, در ... رهبری با تعهد سازمانی ... سازمانی (مورد مطالعه: ...

رهبری - پایگاه مقالات علمی مدیریت

بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین ... رهبری سازمانی سال ... در سیر مطالعه رهبری حضرت ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

... در سال 93-92. sa67- بررسی ... با تعهد سازمانی بر ... تاثیر رفتار کارکنان بر ...

سازمانی - profdoc.um.ac.ir

... پلیس نیروی انتظامی با ... شده کارکنان (مورد مطالعه : ... بر تعهد سازمانی در ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و …

... بر تعهد سازمانی کارکنان ... در تعهد سازمانی کارکنان ... بررسی تاثیر آموزش نیروی ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر ... رهبری و تاثیر آن بر تعهد ... در مورد یادگیری سازمانی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و …

... بر تعهد سازمانی کارکنان ... در تعهد سازمانی کارکنان ... بررسی تاثیر آموزش نیروی ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر ... رهبری و تاثیر آن بر تعهد ... در مورد یادگیری سازمانی ...

رهبری - پایگاه مقالات علمی مدیریت

بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین ... رهبری سازمانی سال ... در سیر مطالعه رهبری حضرت ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر ... رهبری و تاثیر آن بر تعهد ... در مورد یادگیری سازمانی ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر ... رهبری و تاثیر آن بر تعهد ... در مورد یادگیری سازمانی ...

سازمانی - profdoc.um.ac.ir

... پلیس نیروی انتظامی با ... شده کارکنان (مورد مطالعه : ... بر تعهد سازمانی در ...

عنوان مقاله: بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد …

... بررسی تأثیر تعهد سازمانی ... تعهد سازمانی کارکنان بر ... در این مطالعه مورد بررسی ...

رهبری - پایگاه مقالات علمی مدیریت

بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین ... رهبری سازمانی سال ... در سیر مطالعه رهبری حضرت ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

... در سال 93-92. sa67- بررسی ... با تعهد سازمانی بر ... تاثیر رفتار کارکنان بر ...

تحقیق در مورد تاریخچه اکتشاف

مقاله درمورد سياست خارجي

پاورپوینت اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور

مقاله ستارخان و باقرخان

آشنایی با جیگ و فیکسچر 63 ص

نمونه سوالات استخدامی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانلود رام Xperia Z5 نسخه 6.0.3

سیستم خبره تعیین قیمت سهام در بورس

سیستم خبره تعیین قیمت سهام در بورس

تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (Repaired)