دانلود فایل


دانلود پاورپوینت آزمون عملکرد پيوسته CPT - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت آزمون عملکرد پیوسته CPT

دانلود فایل دانلود پاورپوینت آزمون عملکرد پيوسته CPT فهرست ارائه:
مقدمهزمينه هاي نظري آزمونفرمهاي مختلف آزمونتفاوتهاي آزمونهاروشساخت آزمونآزموندني هادستورالعمل آزموننمره گداري آزمونبررسي و اعتبار آزموناجراي نرم افزارنتايج پژوهشبحث و نتيجه گيري------------------"آزمون عملکرد پيوسته" در سال 1956 توسط رازولد و همکاران تهيه شد و به سرعت مقبوليت عام يافت. ابتدا اين آزمون براي سنجش ضايعه مغزي بکارگرفته شد. ولي به تدريج کاربرد ان گسترش يافت. به زودي براي مقاصد ديگر نيز مورد استفاده قرارگرفت. يکي از ‏کاربردهاي اوليه اين آزمون، سنجش نقايص توجه در بيماران اسکيزوفرنيا و تاثير درمانهاي دارويي بر فرايند "توجه" ‏اين بيماران بود.
در دهه 1990 ‏اين آزمون به عنوان متداولترين شيوه ‏آزمايشگاهي در ارزيابي کودکان فزون کنش همراه با نارسايي توجه" ‏به کار رفت. هدف آزمون، ‏سنجش نگهداري توجه و زود انگيختگي در اين کودکان است. اين آزمون، علاوه برکاربردهاي ‏پژوهشي در درمانگاه به عنوان يک وسيله توانبخشي نيز به کار مي رود (بيکر و تيلور، ١٩٩۵ ‏).
تاريخچه:
پيشينه ٣0 ‏ساله نشان مي دهد ، اين آزمون وسيله مناسبي براي اندازه گيري "مراقبت، نگهداري ‏توجه و تعمق" ‏است. سابقه استفاده از آزمونهاي مراقبتي، براي اندازه گيري نگهداري توجه، به جنگ دوم جهاني برمي گردد. در ان زمان متصديان رادار مجبور بودند، ساعتها صفحه رادار را‏مشاهده کنند تا بر روي ان نقاط چشمک زني که مي توانست نشانه اي بر حضور زير دريايي هاي ‏دشمن باشد راگزارش نمايند.
‏ بعدها متوجه شدند فعاليت اين متصديان عملا بي فايده بود. چون ‏در بسياري از مواقع، علايم بر روي صفحه رادار اصلا توسط مشاهده گر استنباط نمي شد. اين ‏موضوع باعث شد تحقيقات زيادي در ارتباط بامراقبت انجام پذيرد.
هنري هد:
اصطلاح مراقبت در مفهوم ‏تخصصي ان توسط هنري هد ( ١٩٢6 ‏) مطرح گرديد. او مراقبت رابالاترين حد آمادگي و کارايي دستگاه اعصاب مرکزي در پاسخگويي به هر محرک داخلي و خارجي تعريف کرد. هد معتقد ‏بود مراقبت يک وظيفه اساسي در نظام پردازش اطلاعات است و نقش حياتي براي ادمي و حيوانات دارد
اقدامات مک ورث:
اما تعريف عملياتي اين اصطلاح به کارهاي مک ورث در سالهاي ١٩۴٨ ‏باز ‏مي گردد. در آزمايشهاي او اين اصطلاح براي توانايي مشاهده، استنباط و پاسخ به تغييرات ‏کوچک در محيط هنگامي که توجه آزمودني مستقيما بر روي منبع تحريک براي مدت طولاني و بدون وقفه از زمان حفظ شده، تعريف مي شود
او با الهام از صفحه رادار از وسيله اي به نام "آزمون ساعت" استفاده نمود. در اين آزمون از آزمودني خواسته مي شد، حرکات يک ثانيه شمار ‏سياه رنگ را بر روي صفحه دايره اي شکل و سياه رنگ ساعتي که فاقد هرگونه علامت يانقطه ‏مرجعي بود، مشاهده کند
وضعيت ثانيه شمار در هر ثانيه بايک جهش 0.3 ‏اينچ تغيير مي کرد. در ‏بعضي از جهش ها، جهش ثانيه شمار دو برابر مي شد. يعي به جاي 0.3 ‏اينچ پرشي به اندازه 0.6 ‏انجام مي داد. در حقيقت وظيفه آزمودني تشخيص و پاسخ به اين جهش ها بود. نتايج او نشان داد، با افزايش زمان ميزان خطا افزايش مي يابد
او همچنين يک آزمون مراقبتي براي حس شنوايي تهيه کرد. در "آزمون شنيداري" آزمودني از طريق گوشي صداي ضربات متوالي را ‏مي شنيد. فاصله هر ضربه تا ضربه بعد حدود يک ثانيه بود. از آزمودني خواسته مي شد، هنگامي ‏که فاصله ضربه ها دو برابر مي شود گزارش دهد
مطالعات و کارهاي آزمايشگاهي بي شماري در ‏ادامه کارهاي مک ورث در ارتباط بامراقبت و آزمودنيهاي مراقبتي انجام پذيرفت (وارم ١٩٨۴ ، گال وادوارز، ١٩٨6 ‏،کاپسکي و همکاران، 1971 ‏). از زمان ابداع آزمون ساعت، توسط مک ورث تا دهه 1970، شيوه هاي گوناگوني براي سنجش نگهداري توجه مراقبت ابداع شد. شايد موفق ترين و مطرح ترين آزمون، در اين زمينه "آزمون عملکرد پيوسته" است.
زمينه هاي نظري آزمون:
هدف آزمون عملکرد پيوسته“ سنجش نگهداري توجه و مراقبت است. بنابراين بهتر است، ‏در ابتدا نگاهي به فرايند توجه داشته باشيم. "توجه" ‏يکي از فعاليت هاي عالي ذهن است. در هر ‏ثانيه حواس ما با انواع مختلف محرکهاي بيروني و دروني بمباران مي شود. فقط مقدار کمي از ‏اطلاعات به خاطر محدوديت نظام پردازشگر اطلاعات در مغز، قابل پردازش است بنابراين ‏اولين وظيفه توجه انتخاب اطلاعات درونشد است. "آگاهي" ‏ما در هر لحظه نتيجه توجه ما به محرکهاي متفاوت است (گلاس و هالياک ١٩٨6 ‏).
شامل 73 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت آزمون عملکرد پیوسته CPT


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاریخچه جنگ تحمیلی ایران و عراق

پروتکل درمانی وسواس با رویکرد رفتاردرمانی دیالکتیکی

موسیقی های آرام بخش و بی کلام (سری چهارم - ویولون)

طرح کارت ویزیت تخریب بتن و ساختمان

اسکچاپ 3 بعدی : موزه 25

کارآفرینی و طرح توجیهی «بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكن

دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری.PPT

خلاقیت چیست

خلاقیت چیست

آزمون خودپنداره راجرز(2 صفحه)