دانلود فایل


دانلود مقاله کامل درباره اخلاق اسلامی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره اخلاق اسلامی

دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره اخلاق اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :14

بخشی از متن مقاله
فصل اول – کلیات
اخلاق جمع کلمه خُلق به معنی سرشت باطنی انسان است و در مقابل آن خَلق به معنی شکل و صورت ظاهری انسان است.
صفات نفسانی انسان یا ثابت و راسخ است که به آن ملکه گفته می شود و یا زودگذر و موقتی است که به آن حال گفته می شود. اخلاق همان صفات ثابت و راسخ در نفس انسان است.
دو عامل مهمن که خُلق و خوی انسان را می سازد٬عبارتند از:
الف) طبیعت یا وراثت و ذات
ب) تمرین و تکرار که در نتیجه یادگیری و آموزش به دست می آید.
علمی که صفات خوب و بد را معرفی می کند و شیوه تحصیل آنها را آموزش می دهد و از اعمال و رفتار متناسب با آن صفات بحث می کند.
5- موضوع علم اخلاق:
هر علمی درباره چیزی بحث می کند. مثلاً علم پزشکی درباره بدن انسان و روان شناسی درباره رفتار انسان وعلم حساب در موضوع عدد بحث می کند. موضوع علم اخلاق که از آن بحث می شود٬عبارتست از نفس و جان انسان.
6- هدف نهایی علم اخلاق:
هدف علم اخلاق اسلامی این است که انسان را به اندازه استعداد خود٬مظهر اسماء و صفات خداوند قرار می دهند٬ یعنی در روح انسان صفات الهی ظاهر می شود و در این مسیر انسان کامل کسی است که رو به رو محل ظهور همه اسماء و صفات خداوند قرار گیرد.
فلسفه اخلاق:
تحلیل و بررسی عقلانی مسائل بنیادی اخلاق را فلسفه اخلاق گوییم٬ مانند اینکه ملاک خوب و بد چیست و آیا اینکه اخلاق نسبی است یا مطلق؟
تربیت اخلاقی:
راه کارهای عملی برای رسیدن به فضائل اخلاقی را تربیت اخلاقی می گوییم.
رابطه علم اخلاق با فقه:
علم فقه علمی است که وظایف انسان را در مقابل خداوند بیان می کند. مسائل فقهی دو جنبه دارند:
الف) جنبه اخروی و ثواب و کیفر
ب) جنبه دنیوی و صحیح یا باطل بودن عمل
رابطه علم اخلاق با فقه در جنبه اخروی و ثواب و کیفر اعمال است.
رابطه علم اخلاق و حقوق:
علم حقوق قوانین کلی است که برای اجرای عدالت وضع شده است. رابطه علم اخلاق با حقوق دو طرفه است. به معنا که اگر در جامعه عدالت ایجاد شود٬ زمینه مناسبی برای پرورش فضائل اخلاقی ایجاد می شود و اگر فضائل اخلاقی در جامعه ایجاد شود٬ از جرم و جنایت کاسته می شود.
رابطه علم اخلاق و عرفان عملی:
عرفان دو جنبه دارد٬ عرفان نظری و عرفان عملی.
عرفان نظری مسائل عقلانی است که در موضوع خداشناسی و انسان شناسی به روش فلسفی بیان شده است.
عرفان عملی راه رسیدن انسان را به مقامات معنوی بیان می کند و اخلاق عرفانی را تشکیل می دهد.
علم اخلاق و رابطه آن با علوم تربیتی:
علوم تربیتی برای پرورش استعدادهای انسلن در زمینه های مختلف از جمله: علمی٬ اخلاقی و حرفه ای تعریف شده است ولی علم اخلاق برای پرورش فضیلت های اخلاقی کاربرد دارد.
از تفاوت های دیگر علم اخلاق با علوم تربیتی می توان به نقش انگیزه و نیّت در اخلاق اشاره کرد.
مکاتب عمده و مهم اخلاقی:
در این مکتب محور مسائل اخلاقی اعتدال است. هر فضیلت اخلاقی نقطه اعتدال میان دو رذیلت اخلاقی است که یکی در جانب افراط قرار گرفته و دیگری در جانب تفریط . مثلاً: شجاعت که فضیلت اخلاقی است میان دو رذیلت تهّور( بی باک ) و جُبن ( ترس بی معقول ) قرار گرفته است.
از کتابهایی که به این روش نوشته شده می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:
الف) تهذیب الاخلاق و طهارۃ الاعراق – ابن مسکویه(عربی)
ب) جامع السعادات – مولٰی محمد مهدی نواقی(عربی)
ج) اخلاق ناصری – خواجه نصیر الدین طوسی(فارسی)
این اخلاق بر محور مبارزه با نفس بنا شده استو عارفان وصوفیان آن را رواج دادند.

از کتابهایی که به این روش نوشته شده است می توان موارد زیر را نام برد:
الف) منازل السائرین – خواجه نصیر الدین طوسی
ب) منطق الطیر- عطار نیشابوری
ج) مثنوی معنوی – جلال الدین مولوی
اخلاقی که براساس کتاب و سنّت تنظیم شده است. در این روش بیشتر به توصیف مفاهیم اخلاقی و ارزش گذاری فضائل اخلاقی توجه شده است و مبادی اخلاق وراه کارهای آن کمتر مورد عنایت واقع شده است.

از کتاب هایی که به این روش نوشته شده می توان آثار زیر را نام برد:
الف) احیای العلوم – محمد غزالی
ب) المُحَجۃ البیضاء – فیض کاشانی
فصل دوم – جاودانگی اخلاق
در این فصل این پرسش مطرح می شود که آیا اخلاق نسبی است یا مطلق؟ و سپس آثار نسبی بودن اخلاق بررسی می شود و سرانجام دلایل مطلق بودن اخلاق مورد بررسی قرار می گیرد.
مطلق بودن اخلاق به چه معناست؟
مطلق بودن اخلاق به این معنا است که گذاره های اخلاقی٬ وابسته به ذات موضوعات اخلاقی ونتایج آنها است نه شرایط محیطی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی. مثلاً وقتی می گوییم عدالت خوب است٬ در صورت مطلق بودن اخلاق معنایش این است که عدالت ذاتاً یک ارزش است و موجب رسیدن انسان به کمال می شود و تحت هر شرایطی این ارزش ثابت است.
مقصود از نسبی بودن اخلاق چیست؟
نسبی بودن اخلاق به این معناست که خوبی یا بدی از ذات یک صفت یا رفتار انتزاع نمی شود(گرفته نمی شود) بلکه شرایط محیطی و اجتماعی و اقتصادی و... تعیین کننده خوبی یا بدی یک صفت یا رفتار می باشد. مثلاً کسی که اخلاق را نسبی می داند می گویید: نمی توان گفت عدالت یک ارزش ثابتی دارد بلکه ارزش یابی ارزش ان وابسته به شرایط مختلف است٬ ممکن است در جایی عدالت خوب باشد و ممکن است در جایی نابرابری کند.
انواع نسبی گرایی اخلاقی:
الف) نسبی گرایی زیست شناختی:
اصول اخلاقی وابسته به وضعیت متغیر زیستی فرد است.
ب) نسبی گرایی جامعه شناختی:
اصول اخلاقی وابسته به اوضاع متغیر جامعه ای است که شخص در آن زندگی می کند.
ج) نسبی گرایی روان شناختی:
اصول اخلاقی وابسته به وضعیت روانی فرد تغییر می کند.
د) نسبی گرایی فرهنگی:
فضیلت و رزیلت های اخلاقی وابسته به آداب و رسوم جامعه تغییر می کند.
و) نسبی گرایی اقتصادی:
فضیلت یا رذیلت بودن یک رفتار وابسته به وضعیت اقتصادی زیر است.
آثار و نتایج نسبی گرایی اخلاقی :

کسی که اخلاق را نسبی می داند، احساس مسولیّت هم می کند، زیرا با نسبی گرایی اخلاقی می تواند هر جرم و جنایتی را توجیه کند.
اگر اخلاق نسبی باشد همه کوشش های عالمان اخلاق بی نتیجه خواهد بود.
دین اسلام آخرین دین اسلامی است و بخشی از تعلیمات آن را آموزه های اخلاقی تشکیل می دهد و این آموزه ها برای همیشه ثابت هستند و در صورتی که اخلاق نسبی باشد، آموزه های اخلاقی اسلام هم با گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهد.
کسانی که اخلاق را نسبی می دانند می توانند درباره ارزش یک موضوع اخلاقی نظر قطعی بدهند.مثلا : اگر از آنها پرسیده شود که عدالت خوب است یا بد می گویند بستگی دارد و این شکاکیت است یعنی نمیداند خوب است یا بد.
اگر اخلاق نسبی باشد نمی توان خدمتکار را تشویق کرد و نه می توان خیانت کار را تنبیه کرد زیرا شرایط هر کدام فرق می کرده است.
مطلق گرایی در اخلاق و دلایل آن:
مقصود از مطلق گرایی در اخلاق آن است که ارزش های اخلاقی با شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مانند آن تغییر نمی کنند و در هر حال ارزش ثابتی دارند.
از نظر همه ادیان الهی و عالمان اخلاق ارزشهای اخلاقی ثابت و پایدار می باشد و از میان دلایلی که برای مطلق بودن اخلاق گفته شده فقط یک دلیل را بیان میکند
دیدگاه علامه طباطبایی در باره علت مطلق بودن ارزشهای اخلاقی :
برای اینکه این دلیل را بیان کنیم باید به چند مقدمه اشاره کنیم .
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایلاخلاق اسلامی


دانلود تحقیق درمورد اخلاق اسلامی


مقاله درباره اخلاق اسلامیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرکز دانلود رایگان کتاب های فارسی

مرکز دانلود رایگان کتاب های فارسی - گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانلود رایگان اخلاق در خانواده – تحقیق پاورپوینت مقاله

تحقیق پاورپوینت مقاله دانلود تحقیق ... دانلود رایگان, اخلاق ... تحقیق درباره ...

موضوع دانلود : تحقیق درباره اخلاق معیشت و اخلاق معیشت ...

این ورودی در عمومی و آزاد فرستاده شده و با اهمیت اخلاق معیشت، تحقیق دربار، تحقیق درباره اخلاق معیشت، تحقیق درباره اخلاق معیشت و اخلاق معیشت اسلامی، مقاله درباره اخلاق معیشت در اسلام برچسب خورده.

دانلود رایگان اخلاق در خانواده – تحقیق پاورپوینت مقاله

تحقیق پاورپوینت مقاله دانلود تحقیق ... دانلود رایگان, اخلاق ... تحقیق درباره ...

پایان نامه فلسفه و اخلاق

هدف هم از قراردادن پروپوزال نویسی فلسفه حقوق برای دانلود رایگان این است که دانشجویان عزیز از سطح دانلود پروپوزالهای سایت جهت دانلود پایان نامه اخلاق حرفه ای اطلاع پیدا کنند و انتخاب و تصمیم خود را جهت پرداخت مبلغی برای دانلود پایان نامه اخلاق حرفه ای بگیرند.

مرجع علوم مدیریت ایران :: دانلود مقاله، پاورپوینت و ...

مرجع دانلود انواع pdf ،word و ppt مقالات، پاورپوینت ها، جزوات، مقاله های ترجمه شده مدیریتی ...

مقاله فلسفه اخلاق غربی و اخلاق اسلامی – بازار دانلود فایل 88

مقاله فلسفه اخلاق غربی و اخلاق اسلامی. لینک دانلود ... مقاله درباره ... مقاله کامل ...

دانلود تحقیق و مقاله معارف اسلامی و الهیات

برای دانلود تحقیق در مورد رشته معارف اسلامی و الهیات و مقالات درباره موضوعات مرتبط با تحقیقات دانش آموزی و مقالات دانشجویی معارف اسلامی و الهیات می توانید از این قسمت به دانلود بپردازید.

تحقیق کامل در مورد اخلاق اسلامی

تحقیق با منبع,منابع تحقیق دین اسلام,دین اسلام,دین مبین اسلام,دین در اسلام,تفکیک دین ...

دانلود تحقیق و مقاله معارف اسلامی و الهیات

برای دانلود تحقیق در مورد رشته معارف اسلامی و الهیات و مقالات درباره موضوعات مرتبط با تحقیقات دانش آموزی و مقالات دانشجویی معارف اسلامی و الهیات می توانید از این قسمت به دانلود بپردازید.

دانلود مقاله کامل درباره اخلاق معاشرت - اخلاق معاشرت ...

اصول معاشرت صحیح بر اساس روایات; انسان به عنوان موجودی ذی شعور وقتی که در بین ... اسلام ...

پایان نامه فلسفه و اخلاق

هدف هم از قراردادن پروپوزال نویسی فلسفه حقوق برای دانلود رایگان این است که دانشجویان عزیز از سطح دانلود پروپوزالهای سایت جهت دانلود پایان نامه اخلاق حرفه ای اطلاع پیدا کنند و انتخاب و تصمیم خود را جهت پرداخت مبلغی برای دانلود پایان نامه اخلاق حرفه ای بگیرند.

مقاله فلسفه اخلاق غربی و اخلاق اسلامی – بازار دانلود فایل 88

مقاله فلسفه اخلاق غربی و اخلاق اسلامی. لینک دانلود ... مقاله درباره ... مقاله کامل ...

مقاله درباره اخلاق اسلامی

مقاله درباره اخلاق اسلامی,طرح جابر ... دانلود مقاله معيارهاي ... اقدام پژوهی کامل و ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی - Part 2

دانلود کتابهای الکترونیک مختلف و متنوع با کمترین حجم ممکن ; قرار گرفتن کتابها در سرور ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی ...

بهترین سخن‌ها – دانلود بهترین سخنرانی‌ها، از بهترین استادها

اهداف: → • ارائه‌ی آرشیو کامل از سخن‌های هر استاد، بعلاوه‌ی سخن‌های گلچین شده و ...

تحقیق در مورد پروژه مطالعه‌ي قد 25 ص

تحقیق درباره ريشه هاى درونى تهمت

پاورپوینت با 42 اسلاید در مورد فناوری نانو

دانلود پاورپوینت تجهيزات مبارزه با حريق

پاورپوینت علوم ششم فصل دوم،سرگذشت دفتر من

تحقیق در مورد جنگ احزاب خندق

کارآفرینی راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی )

نقش مواد غذایی اکسیدانی در سلامتی بدن 5ص

آموزش شبیه سازی ارتعاش در MATLAB و ANSYS

دانلود تحقیق بسكتبال و آسیبهای آن